Тіціан Вечелліо "Чоловічий портрет"

Львівська національна галерея мистецтв

Італійське мистецтво XV-XVІІІ ст


автор: Тіціан Вечелліо (народився між 1485 і 1490 р. у П’єві на Кадорі, пом. 1576 р. у Венеції. Венеціанська школа. Навчався у Дж. Белліні зазнав впливу Джорджоне. Працював у Венеції, короткочасно у Падуї, Мантуї, Феррарі, Урбіно, Римі та Аусбурзі. Малював картини на релігійні, алегоричні та міфологічні теми, краєвиди й портрети.)

твір: “Чоловічий портрет”

матеріали: полотно, олія

розмір: 94х79.8 см

надійшла: в 1940 р. з приватної збірки у Львові

напис на картині: справа вгорі підпис: Titian

опис твору: Наскільки глибоко художник розумів людину і вмів передати її характер, темперамент, внутрішній світ, видно з “Портрета чоловіка”, створеного геніальним венеціанським живописцем Вечелліо Тіціаном. Відкидаючи все поверхове, другорядне (фон і одяг затемнені), художник концентрує увагу на тонко модельованих обличчі і руках портретованого.

В урочистій багатозначності портрета відчувається, що це не тільки конкретна особа, але й людина свого часу, його яскравий представник. Тіціан домагається єдності індивідуальної характеристики та соціального узагальнення.

зауваження: Незважаючи на підпис, знавці неодностайні в оцінці й пириналежності картини Тіціанові. Причина цього – незадовільний стан збереження (під час реставрації знищений шар лесировок), хоча передача характеру людини, її вільне композиційне розміщення видають руку видатного живописця.

фрагмент картини Тіціан Вечелліо “Чоловічий портрет”

література: 

1. Львівська картинна галерея. Аальбом. – Київ: Мистецтво, 1982. – репродукція № 3-4.

2. Львівська картинна галерея: Путівник [Возницький Б. Г., Компанейць М.Г., Овсійчук В. А. та ін.] – Львів: Каменяр, 1978. — С. 6

3. Katalog muzeum im. Lubomirskich, Lwów, 1877, c. 152, № 435 (на звороті напис: fecit Don Gioeanno del Castro)

4. Muzeum im. Lubomirskich, Lwów, 1889, c. 204, № 561

5. Muzeum im. kś. Lubomirskich. Przewodnik Tymczasowy, Lwów, 1922, c. 16 (Тіціан)

6. Каталог художніх творів ЛДКГ, К., 1955, с. 92

7. Львівська картинна галерея (альбом), К:, 1969, № 2